Privacyverklaring

Natuurlijk Yoga gevestigd aan de Baarsweg 6, 8336 KJ Baars is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Privacyverklaring

Buro Blooming gevestigd aan deZomerdijk 9e 7942 JR Meppel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze hoofdregel:

Alle gegevens die u ons over uzelf verstrekt, worden NIET aan externe partijen doorgegeven en NIET door externe partijen beheerd of verwerkt!

Gegevens inzien, aanpassen, overdragen of verwijderen

U heeft ten alle tijden het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens in mijn digitale en papieren administratie.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons e-mailadres info@buroblooming.nl of bellen met 06 16 58 0044. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), uw paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek.

Verzoeken tot inzage van uw persoonlijke papieren gegevens worden alleen via het maken van een persoonlijke afspraak ingewilligd.

Persoonsgegevens die digitaal zijn opgeslagen

De enige gegevens die standaard voor elke klant in een digitaal bestand worden verwerkt, zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummers
  • E-mailadres

Al deze gegevens zijn opgeslagen op lokale servers en met minimaal een wachtwoord beveiligd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden bij ons niet op digitale wijze vastgelegd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via de e-mail of bel 06 16 58 00 44, dan verwijderen wij deze informatie.

Doelen voor het bewaren van deze digitale gegevens:

  • Het afhandelen van uw betaling;
  • Verzenden van een uitnodiging tot het lezen van onze nieuwsbrief;
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten;

Gebruik van cookies

Natuurlijk Yoga maakt gebruik van Cookies, namelijk google analytics. Dit is om het het bezoek aan de website van Natuurlijk Yoga beter te kunnen begrijpen en de diensten goed en overzichtelijk te kunnen aanbieden. Via de website plaatst Google cookies om Google Adwords en – Analytics te laten functioneren. De website van Natuurlijk Yoga plaatst zelf geen cookies op uw browser. Natuurlijk Yoga maakt wel gebruik van Google Adwords en – Analytics om beter gevonden te worden en bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Algemene bezoekgegevens waaronder het IP-adres van computers, het tijdstip van opvraging en gegevens die browsers meesturen worden door Google bijgehouden. Deze gegevens gebruikt Natuurlijk Yoga voor analyses van het bezoek- en klikgedrag om de werking van onze website en haar vindbaarheid te verbeteren.

Klachten

Natuurlijk Yoga wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van persoonsgegevens

Natuurlijk Yoga neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze secretaresse via de e-mail of bel: 06 16 58 00 44